top of page

האם אנחנו יכולים להיות מאושרים יותר?

ספר סולם האושר

 

הספר הוא על אושר, על התובנות הרלוונטיות, קצת על המוח וקצת עלי.

יש ספרים רבים על אושר, רובם מעניינים ונעימים לקריאה. חלקם פילוסופיים יותר, חלקם פחות, וחלקם משאירים אותנו עם שאלות חשובות.

 

ספר זה הוא ספר מעשי, מתייחס להיבטים רבים ומגוונים של האושר, גם כאלה שבמבט ראשון לא נראים קשורים ישירות ואף מציע מדד חדש:  HQ – סולם האושר.

 

אולם ההבדל המהותי לעומת ספרי האושר הרבים הוא במתן תשובות, לא מתחמקות, ברורות, פרקטיות ופשוטות.

 

הספר מתחיל בפרקים על אושר ושמחה, שהם גם המוטיב המקשר והחוזר לאורך הדרך, כי הוא הרי אלמנט חשוב כמעט בכל היבט של החיים, וההיפך – כל היבט של החיים משפיע גם על האושר והשמחה. ניסיתי להמחיש את הרעיונות על ידי התנסויות אישיות שלי, על ידי סיפורים ששמעתי ממקור ראשון, וגם על ידי כמה סיפורים ידועים שהתאימו למטרה הספציפית בספר זה. השלמתי עם כמה סיפורים קצרצרים שבניתי לצורך הדגמה.

 

"ניתן לרכוש את הספר באתר של "צומת ספרים

 

 

 

 

קריאה נעימה!

PLAY להאזנה לראיון על הספר בתוכנית "בשלוש" עם נתיב רובינזון לחצו
bottom of page