top of page

האם אנחנו יכולים להיות מאושרים יותר?

שאלון פוטנציאל האושר

 

ברוכים הבאים לאתר מדד האושר - HQ, עצם הכניסה לאתר מעידה על המודעות, ברכות!

 

מחקרים מראים שכ- 50% מתחושת האושר שלנו הם חלק מאופיינו, איך נולדנו ("מקודדים גנטית") ואיך גדלנו. עוד כ- 10% הם תוצאה של נסיבות החיים ומצבנו הכללי.

אבל כ- 40% הנותרים תלויים בנו, לא בנסיבות החיים, אלא איך "נחליט", במודע או לא במודע, כמה מאושרים אנחנו.

 

מטרת השאלון היא למדוד את פוטנציאל האשור של כ"א מאיתנו.

כאשר נדע מהו הפוטנציאל, אולי נצליח לממשו ולהיות יותר מאושרים, או לפחות לשפר את התחושה החשובה הזאת, לו בקצת.

 

אם השתכנעתם, הבה ניגש לעבודה, השאלון איננו ארוך והתוצאה מתגמלת על ההשקעה.

25 שאלות קצרות, 5 עד 10 דקות והתשובה מידית.

 

השאלון כמובן אנונימי. התשובות נאגרות רק לצורך מחקר סטטיסטי, המשך הלמידה של האתר ושיפור איכות המשוב.

 

למען הפשטות השאלון מנוסח בלשון זכר, אבל הכוונה כמובן לנשים וגברים כאחד.

 

לפניך 24 שאלות קצרות. לכל שאלה מוצעות 4 תשובות רלוונטיות ואתה מתבקש לבחור את התשובה/משפט המתאים ביותר מבחינתך. אם אתה מעדיף לא לענות על שאלה מסויימת, או השאלה איננה רלוונטית בשבילך, יש אפשרות לסמן "השאלה לא רלוונטית עבורי" .

שאלה מס' 25 היא בפורמט שונה.

 

התוצאה הגבוהה ביותר היא 800 והנמוכה ביותר 200. תוצאה ממוצעת מעל 500.

 

לחצו כאן לשאלון!

bottom of page