האם אנחנו יכולים להיות מאושרים יותר?

"Reflect on your present blessings on which every man has many, but not on your past misfortunes, on which all men have some"

Charles Dickens