top of page

האם אנחנו יכולים להיות מאושרים יותר?

על האושר

 

אושר הוא הרגשה סובייקטיבית, שילוב בין החלק הלא נשלט - האופי שלנו ומצבנו במרחב החיים - והחלק הנשלט התלוי בנו.

 

בספר "הדרך אל האושר" סוניה לובומירסקי מסכמת מהם הגורמים העיקריים המשפיעים על האושר, בהתבסס על מחקר על תאומים:

 

50%  של רמת האושר של אדם "מקודדים גנטית"

10% הם תוצאה של המצב ונסיבות החיים (רק 10%!)

40% ניתנים לשליטה על ידינו, כלומר איך אנחנו נחליט במודע או שלא במודע לראות את עצמנו מאושרים או לא.

 

מה שאני מציע הוא סולם האושר – HQ, בדומה ל-IQ  ול- EQ

 

מדוע בעצם כדאי למדוד את ההרגשה עד כמה אנחנו יכולים להיות מאושרים?!

 

מכל מדידה ומשוב ניתן ללמוד. גם מכל שאלה, אשר מפנה את תשומת לבנו להיבט כזה או אחר של החיים, שלעתים לוקחים אותו כמובן מאליו.

אנחנו משווים את עצמנו, מאז ימי בית הספר, באופן טבעי ואינסטינקטיבי, לאחרים: רמת ההשכלה, מצבנו הכלכלי, מצבנו המשפחתי, כמה חברים יש לנו בפייסבוק, איזה גדג'ט יש לנו וכו', אז מדוע לא להשוות את עצמנו לאחרים ברמת תחושת האושר בחיינו?!

 

אולי אם נהיה מודעים לכך שמצבנו בהיבטים רבים, גם אם לא בכולם, לגמרי לא רע לעומת המצוי בעולם הגדול, נעריך יותר את מצבנו ונרגיש יותר מאושרים?!

 

הרי חלק גדול מהרגשת האושר נקבע בתוך מוחנו; אנחנו למעשה "מחליטים" כמה אנחנו מאושרים, גם אם לא במודע.

 

 HQ ימדוד את פוטנציאל האושר, לא בהכרח את מה שאנחנו מרגישים ברגע זה, ולידיעת הפוטנציאל עשוי להיות אפקט. בדומה לפסיכומטרי, ציון טוב מחזק את הביטחון העצמי. HQ גבוה, המעיד על פוטנציאל להיות מאושרים, עשוי לתרום לחלק בהרגשת האושר הנקבע על ידינו.

 

אפשר  לראות את ה- 40% של תחושה האושר הסובייקטיבית כ"פרשנותנו" של ה- 10% הנקבעים ע"י נסיבות החיים האובייקטיביות.

 

אתר HQ100 הוא אתר לומד, ככל שיותר גולשים יענו על השאלון, המשקל של כל פרמטר יהיה יותר מייצג.

bottom of page